Зар мэдээ

Байшин орон сууцны тооллого

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 11-ний өдрийн хооронд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий гэсэн зүүн бүсийн гурван аймагт явагдана. Иргэд, аж ахуйн нэгж та бүхэн тооллогодоо идэвхтэй хамрагдаарай.

Авлигатай тэмцэх газраас гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарын утсыг ажиллуулж эхэллээ.

Авлигатай тэмцэх газраас гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 110 дугаарын утсыг ажиллуулж эхэллээ. Энэ утсаар авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, холбогдох зөрчил гаргасан албан байгууллага, албан тушаалтныг шалгах юм.

110 дугаарын утсаар албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг болон төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, чирэгдэл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, авлигын гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цагийн хооронд үнэ төлбөргүй хүлээн авна.