Author: Ариунбаатар Цээдорж

Сум хөгжүүлэх сангийн товч тайлан

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭР, ХОРШОО,СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.АРИУНБААТАРЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019.12.20                                                                                                         Хатавч

Сумын хэмжээнд 2011-2019 оны хооронд нийтдээ давхардсан тоогоор 83 зээлдэгчид хөдөө аж ахуй, газар тариалан хүнсний ногоо, ахуйн үйлчилгээ, барилгын материал, блокны үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, талх нарийн боовны чиглэлээр зээл олгосон байна.

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээ дэмжин хуучин захиргааны байрыг засварлаж түүнд үсчин гоо сайхан, талх нарийн боов, цайны газар, оёдол хувцас засвар, тавилгын цех зэрэг ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төв болгон түрээсийн төлбөрөөс чөлөөлөн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн төвлөрөлт 3-р улирлын 11 дугаар сарын 01-ны байдлаар 53,8 мянган төгрөг болсон байна. Энэ онд 2019 оны 6 сарын 3-14-ний хооронд  төсөл сонгон шалгаруулах зар олон нийтэд тараасны дагуу 12 иргэний 15 төсөл хүлээн авсан.

Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хуралдаж 7-н иргэний төслийг шалгаруулан батлаж нийт 40,2 сая төгрөгний зээлийг гэрээ байгуулан олгосон.  Үүнд:

Төслийн нэр Төслийн зориулалт Үйл ажиллагааны чиглэл Санхүүжилтийн хэмжээ Хугацаа Төсөл хэрэгжилтийн овог нэр утас
1 “Маргад” кафе Цайны газар Цайны газар 3000000 2019-2021 Гомбосүрэн Жаргал 86861061
2 Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт Хүнсний ногоо хүлэмжийн тариалалт 5000000 2019-2021 Гөлгөө Адъяа 99517865
3 Оёдол хувцас засвар Оёдол хувцас засвар Оёдол хувцас засвар 3000000 2019-2021 Далхаа Адъяа 89518520
4 Үнээний ферм Үнээний ферм Үнээний ферм 15000000 2019-2022 Мажиг Батжаргал 99764067
5 Мужаан мод төмөр эдлэл Мужаан мод төмөр эдлэл Мужаан мод төмөр эдлэл 3200000 2019-2021 Оюун Хонгор 96028197
6 Сур суран эдлэл Сур суран эдлэл Сур суран эдлэл 4000000 2019-2021 Дугар Энхбат 99518733
7 Жаргалан нарийн боов цех Жаргалан нарийн боов цех Жаргалан нарийн боов цех 7000000 2019-2021 Энхжаргал Одгэрэл 90619900
Нийт дүн     40200000    

Нийт 7-н иргэнд 40.2 сая төгрөгийн зээл олгосон.

2019 онд зээлийн гэрээ дууссан 2017 оны 3 зээлдэгч, нийт 5 зээлдэгч зээлээ хаасан.

Зээлдэгчийн нэр Зээлийн хэмжээ Зээл олгосон огноо Зээл дуусан хугацаа Тайлбар
1 Ц.Цэвгээ 3000000 2017/05/25 2019/06/25 Дууссан
2 Л.Сугарсүрэн 3000000 2017/05/25 2019/06/25 Дууссан
3 Б.Мөнхболд 5000000 2017/05/25 2019/05/25 Дууссан
4 Г.Цэнгэлмаа  20000000 2016/10/03 2019/07/25 Дууссан
5 У.Пагмасүрэн 1500000 2018/07/05 2020/01/05 Дууссан

Холбогдох хуулиуд

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ/ https://www.legalinfo.mn /

Төрийн албаны тухай хуулиуд
1 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ  /Шинэчилсэн найруулга/ I ХЭСЭГ

 

2 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АНГИЛАЛ, ЗАРЧИМ, СТАНДАРТ, САНХҮҮЖИЛТ
3 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ТӨРӨЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ, ТОО БҮРТГЭЛ
4 ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГ ЗИНДАА БОЛОН ТӨРИЙН БУСАД АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ
5 ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГ ЗИНДАА БОЛОН ТӨРИЙН БУСАД АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ
6 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОХ ЖУРАМ
7 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ, ЭРХ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ
8 ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ
9 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, ОЛОН НИЙТИЙН ХЯНАЛТ
10 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ ЦАЛИН ХӨЛС
11 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ОЛГОХ НӨХӨХ ТӨЛБӨР
12 төрийн болон албаны нууцын тухай
13 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ / НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ /

 

14 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ
15 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
16 АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
17 АЛБАН ТУШААЛТАНД ТАВИГДАХ ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ
18 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН
ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
19 ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ
20 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ
21 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, ТҮҮНИЙ БҮРЭН ЭРХ
22 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБА ХААГЧИЙН ТОДОРХОЙ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ
23 АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЛЭХ
24 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШУУРХАЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ
25 ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ИРГЭНИЙ ХЯНАЛТ, ОЛОН НИЙТ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
26 ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ
27 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ
28 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
29 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
30 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД
ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
31 ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ
32 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
33 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН
ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ
34 АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

 

 

 

35 ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
36 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
37 ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
38 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө./

 

39 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
40 ГАЛТ ЗЭВСГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
41 ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
42 ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
43 МОНГОЛ УЛСЫН АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛЬ
44 АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ
45 НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
46 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
47 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
48 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ОРЧНЫ БҮСИЙН ТУХАЙ
49 БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
50 БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
51 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ
52 ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ
53 АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ ЯВЦАД ҮҮСЭХ ХОХИРЛЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ,
ЭКОЛОГИЙН ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
54 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТУХАЙ
55 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД
ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫН ХЭСГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ,
ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
56 УС БОХИРДУУЛСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
57 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ
58 ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
60 КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН 59 ТУХАЙ
61 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ
62 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
63 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ
64 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
65 ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН НЭРИЙН ДАНСНЫ ТУХАЙ
66 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ
67 МАЛЧИН, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧИЙН ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ
68 АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ
69 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ
70 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
71 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ