Хүүхдийн цэцэрлэг

ЗОРИЛГО:

Таатай орчин,  чанартай сургалтыг эрхэмлэсэн, хүүхэд  бүрийн хөгжлийг дэмжсэн  эрүүл аюулгүй эко орчин бүрдүүлэн ажиллах.

ЗОРИЛТ:

 • СӨБ-ийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхэд бүрийн түвшинг ахиулна
 • 5 настай хүүхдийг 100% хамруулна
 • Багш бүр нэг дугуйлан хичээллүүлж, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлнэ
 • Тоглох явцдаа өөрөө хөгжих чөлөөт үйлийг дэмжсэн эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлнэ.

Халзан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь 1963 онд хөдөлмөр нэгдлийн төсвөөр анх 25 хүүхэдтэй 1 бүлэгтэйгээр эрхлэгч, багш, асрагч, тогооч гэсэн 3 хүний орон тоотойгоор байгуулагджээ. 2020 онд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай шинэ цэцэрлэг  байгуулагдсан.   4-н бүлэгтэй 110 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Contact

Opening hours

 • Даваа
  07:30 - 18:30
 • Мягмар
  07:30 - 18:30
 • Лхагва
  07:30 - 18:30
 • Пүрэв
  07:30 - 18:30
 • Баасан
  07:30 - 18:30
 • Бямба
  Closed
 • Ням
  Closed

Gallery