ХАЛЗАН-ДУЛААН ОНӨААТҮГ

ЗОРИЛГО:

Үр ашигтай хэмнэлтийн жил болгоно.

ЗОРИЛТ:

  1. Хэрэглэгчдийн дулаан алдагдлыг багасгах
  2. Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх
  3. Нүүрсний чанар зарцуулалтанд хяналт тавих

ОНӨААТҮГ нь ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит 5-р хуралдаанаар 2015 оны 12 сарын 17-ны өдрийн А/07 дугаар тогтоолоор Халзан-Дулаан Орон Нутгийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлвэрийн Газар нэртэйгээр анх удаа байгуулагдсан.

Байгууллагдсанаасаа эхлэн халаалт дулааны чиглэлээр сумын төсөвт байгууллага, ААНэгжүүдэд дулаан үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг 11 ажиллагсадтайгаар тасралтгүй тогтмол  явуулж байна.

Contact

  • Сүхбаатар аймгийн Халзан сум, VI баг, Халзан-Дулаан ОНӨААТҮГ