Байшин орон сууцны тооллого

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 11-ний өдрийн хооронд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий гэсэн зүүн бүсийн гурван аймагт явагдана. Иргэд, аж ахуйн нэгж та бүхэн тооллогодоо идэвхтэй хамрагдаарай.