Month: <span>Жилээр</span>

“Мэдээлэл&#8221; Багийн Иргэдийн Нийтийн хурал дараах өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул ард иргэд та бүхэн халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан багийн хуралдаа идэвх санаачилгатай оролцоно уу.1.Халзан шандны 1-р баг – 2021 оны 10 дугаар сарын 26 ны өдрийн 11-н цагт Багийн төвд2.Сахиулын 2-р баг – 2021 оны 10 дугаар сарын 24 ны өдрийн 11-н цагт Багийн төвд3.Сайн шандны 3-р баг – 2021 оны 10 дугаар сарын 23 ны өдрийн 11 цагт Багийн төвд4.Хатавчийн 4-р баг – 2021 оны 10 дугаар сарын 25ны өдрийн 13 цагт Сумын төвд Сумын ИТХ-ын ажлын алба