Нямдоржийн СЭНГЭСАМДАН

Мал эмнэлэгийн тасгийн улсын байцаагч