Халзан сум

албан ёсны цахим хуудас

Халзан сумын ЗДТГ

  1992 оны шинэ Үндсэн хууль батлагдаж, засаг захиргааны нэгжид өөрчлөлт орсноор төрийн удирдлагыг суманд Засаг дарга түүний Тамгын газар хэрэгжүүлэх болсон билээ. Тус сумын засаг даргын Тамгын газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 167 дугаар тогтоолын дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас тогтоосон бүтэц орон тооны хязгаарт багтаан төрийн ажил үйлчилгээг эрхлэнэ удирдах […]

ЕБ-ын сургууль

2019-2020 оны хичээлийн жилд 10-н бүлэгт 193 сурагч, 15-н багш, 17-н ажилтантай сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.Хамран сургалт 76.2 хувь. Багшлах боловсон хүчин 93 хувь хангагдсан. Дуу хөгжмийн багш дутагдалтай. Секц дугуйлан 10 төрлөөр давхардсан тоогоор 162 хүүхэд хамрагдаж байна.

Цэцэрлэг

Эрхэм зорилго: “Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийн төлөө”  5  настай  хүүхдийг 100% цэцэрлэгт хамруулна Халзан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь 1963 онд хөдөлмөр нэгдлийн төсвөөр анх 25 хүүхэдтэй 1 бүлэгтэйгээр эрхлэгч, багш, асрагч, тогооч гэсэн 3 хүний орон тоотойгоор байгуулагджээ.    2006 онд 75 хүүхдийн хүчин чадалтай шинэ цэцэрлэг  байгуулагдсан.  Одоогоор 4-н бүлэгтэй 110 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж […]

Соёлын төв

Эрхэм зорилго: Соёлын үйлчилгээг иргэдэд жигд хүртээмжтэй хүргэн мэргэжлийн боловсон хүчнээр 90 ээс дээш хувьтай хангахыг зорино. Халзан сумын соёлын төв нь анх 1931 оноос Улаан гэр нэртэйгээр байгуулагдан анхны даргаар Б.Шарав ажиллаж байсан. 1936 оноос Улаан булан 1946 оноос Сумын клуб 1965 онд Хөдөлмөр нэгдлийн хөрөнгөөр өргөтгөл хийж 200            […]

Эрүүл мэндийн төв

Эрхэм зорилго: Хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээг хэнийг ч орхигдуулалгүй, шуурхай, цаг алдалгүй, хүртээмжтэй үзүүлэх Байгууллагын түүх Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын эмнэлэг нь анх 1936 онд “Халзан шанд” гэдэг газар дөрвөн хантай гэрт байгуулагдаж их эмч Б.Баасандорж, саниторч Соно Ванжаа нар ажиллаж байжээ. 1939 онд “Хатавч”-д нүүж ирээд сүмийн […]