Эрхэм зорилго

Нутгийн онцлогт тохирсон уламжлалт МАА,газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж,орон нутгийн нөөц,боломжид тулгуурласан ЖДҮ-лэл хөгжүүлж сумын эдийн засгийн өсөлтийг хангасан, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалсан. чанартай,хүртээмжтэй үйлчилгээг иргэдэд хүргэж хүний хөгжлийг дээдэлсэн сум болно.