Халзан сум

албан ёсны цахим хуудас

Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн хүрээнд бага ангийн сурагчдын унших чадварыг сайжруулах зорилгоор 4.2 сая төгрөгний өртөг бүхий номын баяжилт хийгдсэн.