Халзан сум

албан ёсны цахим хуудас

Эрхэм зорилго: Соёлын үйлчилгээг иргэдэд жигд хүртээмжтэй хүргэн мэргэжлийн боловсон хүчнээр 90 ээс дээш хувьтай хангахыг зорино.

Халзан сумын соёлын төв нь анх 1931 оноос Улаан гэр нэртэйгээр байгуулагдан анхны даргаар Б.Шарав ажиллаж байсан.

1936 оноос Улаан булан

1946 оноос Сумын клуб

1965 онд Хөдөлмөр нэгдлийн хөрөнгөөр өргөтгөл хийж 200              хүний суудалтай болж өргөжсөн.

2009 оноос Соёлын төв болж 5 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Зорилт:  1.Сумын ниийт хүн амд соёл урлагийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэх

  1. Мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангах
  2. Соёл урлагийн үйлчилгээ явуулах ая тухтай орчин бүрдүүлэх.