Халзан сум

албан ёсны цахим хуудас

ЕБ-ын сургууль

2019-2020 оны хичээлийн жилд 10-н бүлэгт 193 сурагч, 15-н багш, 17-н ажилтантай сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.Хамран сургалт 76.2 хувь. Багшлах боловсон хүчин 93 хувь хангагдсан. Дуу хөгжмийн багш дутагдалтай. Секц дугуйлан 10 төрлөөр давхардсан тоогоор 162 хүүхэд хамрагдаж байна.